Start Usługi - cennik
cennik usług DiS Drukuj Email

DiS services list price

Nr
Kod
Opis usługi Jednostka
Cena netto
No
Code
Service description
Unit
Net price
1 dok
Opracowywanie dokumentacji technicznej lub eksploatacyjnej po polsku
strona maszynopisu
do uzgodnienia
2
ref
Selekcja nazw podmiotów z list referencyjnych
nazwa

20 zł

3
search
Wyszukanie danych o bilansach spółki za lata 1987-2020 (co najmniej 10 lat)
rok 20 zł
4
ana
Analizy na podstawie powierzonych danych (NDA)
temat

do uzgodnienia

5
rec
Recenzja lub adiustacja tekstów technicznych
strona maszynopisu
do uzgodnienia
6
eCMS
Ekspertyza zawartości istniejącego CMS
strona

do uzgodnienia

7
pCMS
Projekt CMS
przedsięwzięcie
do uzgodnienia
8
ERP
Prezentacja głównych tez raportów DiS o systemach ERP
godzina

do uzgodnienia

9
glo/loc
Prezentacja głównych tez raportów DiS o krajowych rynkach IT
godzina do uzgodnienia
10
SME
Prezentacja głównych tez raportów DiS o systemach dla MŚP
godzina

do uzgodnienia

11
search
Dostarczenie raportów spółek (co najmniej 10 lat)
rok 25 zł
12
ana
Prezentacja wyników raportów DiS nt globalnych rynków ICT
godzina

do uzgodnienia

13
hr
prowadzenie dokumentacji kadrowej (HR)
miesiąc do uzgodnienia