Start Opinie
listy nadesłane do DiS, opinie, blogi cudze i własne... - rok 2013 Drukuj Email
Spis treści
listy nadesłane do DiS, opinie, blogi cudze i własne...
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Wszystkie strony

 

Kwalifikacje cyfrowe ministra

do, 20.09.2013, 11:06

Czy ministrem cyfryzacji może zostać gość, który miał w przeszłości problemy z poprawną obsługą magnetowidu. Trudno o tym powiedzieć z całą pewnością, ale można zgadywać.  (do)

 

Innowacyjność a technologia

jl. 5.03.2013, 12:36

Innowacyjność to rezultat

talentu

i osobowości;

co innego technologia, za nią stoi cywilizacja.

Za

technologią innowacyjną

też.

(jL)

 

Brak informacji o wykonawcy w zamówieniu PSE Operator TED 018830/2013 dopuszczalny

ad, 1.03.2013, 17:00

Informuję, iż  zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającymi standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 01.10.2005, str. 1) Zamawiający nie ma obowiązku wypełniania wszystkich sekcji ogłoszenia przekazując je  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Z poważaniem, Małgorzata Jakubowska-Soja, PSE