Start Raporty podług lat 2018 Rynek ERP w Polsce, edycja 2018
Rynek ERP w Polsce, edycja 2018 Drukuj Email

Monitor IT nr 3-6/2018(490-493), 28.12.2018.

Rynek ERP w Polsce 2018 - wdrożenia, kontrakty, wartość

Dane za rok 2017, edycja 2018. Tym razem wszystko o rynku ERP w jednym raporcie.


Część I - wartość rynku

 • Dynamika rynku ERP 2017-2021
 • Najwięksi w klasyfikacji ogólnej
 • Dynamika segmentów ERP
 • Rynek ERP brutto (TCO)
 • Wnioski

Cześć II - statystyki wdrożeń

 • Zmiany w badanej ofercie
 • Dane o liczbie wdrożeń (wzrosty, rankingi)
 • Ubytki i przyrosty (analiza churn)
 • Użytkownicy końcowi (wzrosty, rankingi)
 • Aktualizacje
 • Przemiany oferty ERP w Polsce
 • Postęp techniczny i regulacyjny
 • Wyzwania techniczne dla ERP
 • Wymagania obligatoryjne
 • Podsumowanie
 • Indeks producentów ERP
 • Indeks produktów klasy ERP

Część III - przegląd 310 kontraktów ERP

 • Typy projektów
 • Projekty w branżach
 • Przegląd umów pod względem wartości
  • Wykaz umów związanych z systemami ERP za rok 2017
  • Lista według typów kontraktu
  • Lista projektów według produktów ERP


W tymże raporcie kilkadziesiąt tabel i wykresów, rankingów, danych strukturalnych, ponadto pełna lista charakterystyk 310+ kontraktów 2017 (*.XLS)

Oryginalny spis ilustracji i tabel raportu

ERP2018 - spis ilustracji i tabel raportu

 

 

Objętość: 79 stron.

 

Cena netto: 12800 zł (+23%VAT)

spis treści PDF (na żądanie)