Raporty 2014
perspektywy rynku IT w ochronie zdrowia 2004-2023 Drukuj Email

Monitor IT nr 21-22(444-445), 29.12.2014

mijający rok 2014 to moment dziesięciolecia uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej; jest to dokonały moment na podsumowanie charakteru funkcjonowania informatyki w nowej sytuacji w krajowej służbie zdrowia; jednocześnie znając plany i perspektywy finansowe na najbliższe 10 lat można się pokusić o ocenę tempa i kierunków rozwoju tego rynku do roku 2023; raport na podstawie danych ponad 200 najważniejszych firm obsługujących sektor ochrony zdrowia przedstawia zarówno analizę wydatków i ich strukturę w latach 2004-2013, jak i predykcje wydatków do roku 2023, w szczególności:

 • wartość rynku w perspektywie lat 2004-2023 (z prognozami)
 • porównanie z wartością ogółem budżetu ochrony zdrowia w Polsce
 • strukturę rynku IT w sektorze
 • rankingi dostawców
  • największych specjalistów
  • najważniejszych dostawców
  • eksporterów IT dla sektora
  • analizy wieloletnie
 • przemiany pomiotów dostawców

Objętość: 21 stron.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści (wkrótce - chcesz dzisiaj , napisz do DiS)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
lista 350+ kontraktów ERP, 2013 Drukuj Email

Monitor IT nr 11-12/2014(434-435), 26.05.2014

lista ponad 350 kontraktów ERP zainicjowanych w roku 2013, w tym

 • nowych wdrożeń
 • rolloutów
 • rozszerzeń
 • modyfikacji
 • uzupełnień
 • umów na utrzymanie

raport prezentuje analizę branżową i produktową kontraktów; wartości 50 prawdopodobnie największych z nich, oraz oczywiście same opisy kontraktów - zindeksowane.

Objętość: 28 stron.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  
rynek ERP na świecie, 2013 Drukuj Email

Monitor IT nr 10/2014(433), 28.04.2014

sceptyczni co do komunikatów o kształcie światowego rynku ERP, w tym roku rozpoczynamy jego analizę na potrzeby użytkownika polskiego; koncentrujemy się oczywiście na tych dostawcach, którzy są jakoś na tym rynku obecni: pośrednio lub bezpośrednio

 • dynamika rynku ERP 2007-2016, w tym
 • prognozy 2014-2016
 • przychody ważniejszych światowych dostawców z ERP
 • przegląd aktualnej oferty badanych producentów ERP

Objętość: 9 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  
IwSP 2014: lista 200 kontraktów sektora publicznego z roku 2013 Drukuj Email

Monitor IT nr 5-6(428-429), 03.03.2014

Przegląd 200 największych kontraktów sektora publicznego zawartych w 2013 r. W raporcie zamieszczono:

 • opis struktury i wartości zleceń
 • rankingi dostawców IT
 • rankingi portfeli odbiorców
 • kompletną listę badanych 200 kontraktów
 • analizę sezonowości kontraktów (w kolejnych miesiącach roku)
 • badanie trendów wieloletnich 2006-2013
 • analizę wartości zamówień CAPEX oraz OPEX

Objętość: 19 stron.

 

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  
4Q 2013: rynek ICT po czwartym kwartale 2013 Drukuj Email

Monitor IT nr 8-9/2014(431-432), 14.04.2014

edycja raportu analizującego bieżące przemiany rynku ICT w Polsce, oparta na wynikach ponad 200 firm informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ich pionów biznesowych; dane dotyczą całego roku 2013 narastająco, jak i czwartego kwartału 2013. Raport przedstawia:

 • charakterystyki przemian na rynku IT ogółem
 • wyniki firm i jednostek biznesowych w poszczególnych segmentach rynku
  • segmentach branżowych IT
   • dużych przedsiębiorstw
   • MŚP
   • bankowości i finansów
   • sektora publicznego
   • handlu
   • telekomunikacji
  • technologicznych
   • sprzętu i dystrybucji
   • Internetu i mediów
   • gier i multimediów
   • bezpieczeństwa IT
  • usługowych
   • integracji systemowej
   • serwisu i outsourcingu
   • konsultacji
   • integracji CAD-GIS
 • analiza segmentowa wahań koniunktur 2008-2013
 • rankingi przychodów 2013
 • wyniki firm telekomunikacyjnych 2013
 • dane o sprzedaży zagranicznej badanych firm 2013
 • zaktualizowane o najnowszą wiedzę prognozy rozwoju rynku ICT 2014-2017
  • w tym prognozy dla poszczególnych segmentów rynku IT
  • po raz pierwszy prognozy dla segmentów rynku telekomunikacji

Objętość: 25 stron.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  
raport o informatyce banków, edycja 2014 Drukuj Email

Monitor IT nr 1-4 (424-427), 17.02.2014

raport zawierający analizę rynku informatyki bankowej za lata 2011-2012 od strony zachowań 36 największych banków komercyjnych; prezentuje oceny jakościowe i ilościowe wydatków banków na IT; zawiera m.in:

 • opisy inwestycji banków komercyjnych (dodatkowo NBP)
 • analiza struktury nakładów na informatykę
 • rankingi banków wg nakładów na IT
 • prognozy wydatków badanych banków do 2016 r.
 • przegląd banków pod kątem zatrudnienia informatyków

Raport odnosi się do wskaźników ilościowych rozwoju sektora bankowego lat 2011-2012, jednakże odwołuje się także do zmian jakościowych funkcjonowania sektora w roku 2013 i realizowanych wówczas planów.

English: report includes the analisys of banking IT in Poland as of 2011-2012, from the point of view of 36 largest commercial banks; it presents qualitative and quantitative estimates of IT expenditures in banks, in this:

 • investment descriptions (additionally in central bank)
 • expenditures structure
 • rankings according to IT expenditures
 • forecstast until 2016
 • IT people employment data

The report concerns to the quantitative indicators of banking sector 2011-2012, nevertheless describes many qualitative sector changes seen in 2013.

Skrót nazwy: ISB-odbiorcy 2014

Volume/Objętość: (pages) 53 strony.

(Net price) Cena netto: 12800 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


371 ? wyd. 26.12.2011 ? ISB ? dostawcy (numer pojedynczy 26/2011) - 3200 netto

372-373 ? wyd . 23.01.2012 ? ISB ? odbiorcy (numer podwójny 1-2/2012) - 6400 netto

 
raport o światowym rynku analityki biznesowej, edycja 2014 Drukuj Email
Więcej…
 
segmentacja rynku ERP - 5 segmentów (edycja 2014) Drukuj Email

Monitor IT nr 16(439), 15.09.2014

raport analizuje zmiany w roku  2013 dla syntetycznych cech rynku ERP związane z opracowanym przez DiS podziałem na 5 segmentów; opracowanie zawiera

 • definicję 5 segmentów rynku ERP
 • pozycjonowanie poszczególnych dostawców w roku 2013
 • opis zmian w ostatnim roku
 • ocenę zachowań graczy
 • wnioski

Objętość: 11 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
500 największych kontraktów IT w ochronie zdrowia 2009-2013 Drukuj Email

Monitor IT nr 17-18(440-441), 10.11.2014

raport prezentuje analizę 500 największych kontraktów IT w sektorze zdrowia zawartych w latach 2009-2013, po 100 w każdym roku; analiza dostarcza wiedzy na następujące tematy:

 • struktura i dynamika nakładów 2009-2013
 • rozkład kosztów CAPEX-OPEX
 • 50 największych dostawców IT do sektora ochrony zdrowia
 • 100 największych odbiorców IT w sektorze w latach 2009-2013
 • kompletną listę 226 odbiorców, w tym
  • jednostki lecznictwa
  • agendy rządowe i lokalne
 • kompletna lista 500 kontraktów IT w obszarze zdrowia

Objętość: 46 stron.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści (wkrótce, chcesz dziś - napisz)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
katalog oprogramowania dla ochrony zdrowia 2014 Drukuj Email

Monitor IT nr 19-20(442-443), 01.12.2014

raport przedstawia przegląd ponad 250 tytułów oprogramowania popularnych w ochronie zdrowia; najbardziej rozbudowaną częścią raportu są karty katalogowe zawierające opis poszczególnych produktów, z podaniem narzędzi w których zostały opracowane, systemów operacyjnych i SBD na których pracują, tudzież referencji; w pozostałych częściach można znaleźć:

 • rankingi oprogramowania wg liczby referencji w takich kategoriach jak
  • AIS
  • HIS
  • LIS
  • oprogramowanie gospodarcze
 • analizę stosowanych technik
  • DOS
  • Linux/Unix
  • Windows
  • i/OS
  • SaaS
  • inne
 • indeksy tytułów oprogramowania
  • według kilkunastu funkcji
  • wg producentów

Objętość: 92 strony.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
wdrożenia systemów ERP w 2013 r. Drukuj Email

Monitor IT nr 13(436), 9.06.2014

ERP installed base in Poland, edition 2014

kolejna aktualizacja statystyk wdrożeń systemów, wedle stanu wiedzy do końca 2013 roku. Raport odnosi się do następujących tematów: this report includes a current update of the installed base ERP statistics in Poland as of 2013:

 • liczba wdrożeń 2013; installation figures
 • liczba użytkowników końcowych 2013; end user number 2013 cumulatively
 • nowe wdrożenia; new installations statistics
 • modernizacje; upgrades
 • udziały w rynku; market shares
 • analiza zmian; churn analysis
  • nowe wdrożenia, new installations
  • ubytki, shortages
  • bilans, balance sheet
 • wszystko w podziale na segmenty dużych i średnich ERP; all within a breakup into big and medium ERP segments

Objętość Volume: pages 28 stron.

Cena netto: 3200 zł (net price)

polski spis treści

English contents

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  
rynek systemów ERP w 2013 r. Drukuj Email

Monitor IT nr 14(437), 23.06.2014

edycja 2014 raportu na temat wartości rynku ERP w Polsce, tym razem według stanu wiedzy na koniec 2013 roku. Raport dostarcza informacji na następujące tematy:

 • wartość rynku licencji ERP 2013 (w kwotach sprzedaży),
 • udziały w rynku sprzedaży,
 • przemiany jakościowe rynku ERP,
 • segment dużych i średnich ERP,
 • wartości rynku ogółem,
 • co oznacza TCO dla ERP,
 • analiza przetasowań wśród ważniejszych dostawców,
 • prognozy rynkowe do 2017 r.

Objętość: 13 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.