Raporty 2013
oprogramowanie dla MŚP (2013) Drukuj Email

Monitor IT nr 20-21(417-418),  14.10.2013

analiza rynku na podstawie danych ponad 290 producentów oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); wg stanu na koniec 2012 r.:

 • definicje MŚP
 • kształt i zmienność rynku docelowego
 • instalacje-wdrożenia-licencje
 • rankingi wartości sprzedaży
 • rankingi instalacji
 • rankingi liczby licencji
 • potencjał sieci partnerskich dystrybuujących aplikacje dla MŚP
 • wszystko w podziale na rynek małych oraz średnich przedsiębiorstw
 • SaaS dla MŚP
 • prognozy wartości rynku do 2016 r.

Objętość: 34 strony.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

uzupełnieniem raportu jest analiza specjalizacji na rynku MŚP Monitor IT nr 22/2013 (419)

 


 
3Q 2013: prognozy rynku ICT po trzecim kwartale 2013 Drukuj Email

Monitor IT nr 25(422), 9.12.2013

prognozy dla rynku ICT w Polsce przez pryzmat danych trzeciego kwartału 2013 r. Raport prezentuje:

 • dane o tempie rozwoju rynku IT ogółem
 • wyniki firm IT w kilkunastu segmentach
  • duże firmy
  • piony technologiczne
  • piony branżowe
  • ci którzy najwięcej zyskali
  • ci którzy najwięcej stracili
 • sprzedaż zagraniczna polskich firm IT
 • wyniki rynku telekomunikacji
 • prognozy rynku IT ogółem i segmentowe do 2016 r.

Objętość: 16 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
DiS Global ICT 2013 Drukuj Email

Monitor IT nr 23-24(420-421), 25.11.2013

Third edition of DiS review of the worldwide market of ICT (Information Technology and Communications), seen from the revenue perspective of renowned 350+ companies of the industry. Includes market forecasts for 2013-2015. The survey encompasses the revenues of surveyed companies at the period 2008-2012 (until 2013 June 30, which ends financial years whose the majority of revenues from the calendar year 2012 could be taken into account). The analysis has been carried out on the following 19 areas:

 • banking & insurance
 • Business Analytics
 • CAD/CAM-GIS
 • computers
 • conglomerate
 • consulting
 • entertainment
 • ERP and related
 • financial services
 • hardware (beyond computers and printers)
 • media and Internet
 • outsourcing (BPO)
 • printers
 • security
 • semiconductors
 • SMB area
 • software
 • system integration
 • telecommunication

Selection of the companies was conducted in a global aspect. However, many times the analysis was concentrated on the major global ICT companies, which actively run their business in Europe. Especially in the region of Central Europe (CE). Therefore at the survey there are quite a lot of companies of German, French, UK, Swedish and Russian origin.

The report includes forecasts for ICT global market within 19 segments for the term 2013-2015.

Report language (Język raportu): English (Polish on demand).

Volume (Objętość): 30 pages (30 stron).

Net price (Cena netto): 6400 zł (ca USD 2000)

contents of report

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
segmentacja rynku ERP - 5 segmentów (2013) Drukuj Email

Monitor IT nr 14(411), 8.07.2013

raport analizuje zmiany w 2012 roku dla syntetycznych cech rynku ERP związane z praktykowanym przez DiS podziałem na 5 segmentów; opracowanie zawiera

 • definicję 5 segmentów rynku ERP
 • pozycjonowanie poszczególnych dostawców w latach 2008-2012
 • opis zmian 1998-2016, z prognozami
 • ocenę zachowań nowych graczy
 • wnioski z przeprowadzonej segmentacji

Objętość: 11 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
rynek oprogramowania elektronicznej obsługi dokumentacji EOD 2013 Drukuj Email

Monitor IT nr 16-18(413-415), 3.09.2013

raport DiS poświęcony rynkowi oprogramowania elektronicznej obsługi dokumentów  (EOD 2013) obejmuje analizę rynku na podstawie danych o wdrożeniach i użytkownikach 170 tytułów, pochodzących od ok 150 producentów; raport zawiera:

 • analizy udziałów rynku oprogramowania w roku 2012,
 • analizę dynamiki wartości rynku w latach 2010-2016, z prognozami,
 • ocenę list referencyjnych
  • wg liczby instalacji,
  • wg liczby użytkowników końcowych,
  • wg liczby użytkowników końcowych przypadających na instalację,
 • katalog 170 prezentowanych produktów,
 • indeksy produktów
  • wg nazw produktów
  • producentów,
  • branż zastosowań,
  • dostępności w trybie SaaS
  • Open Source
  • wg dostępności na urządzenia mobilne
 • analizy architektury informatycznej prezentowanych produktów

 

Objętość: 50 stron.

Cena netto: 9600 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
2Q 2013: ICT w drugim kwartale 2013 Drukuj Email

Monitor IT nr 19(416), 16.09.2013

wyniki rynku ICT w Polsce na podstawie danych pierwszego półrocza i drugiego kwartału 2013 r. Wraz z prognozami dla rynku IT do 2016 r. Raport prezentuje:

 • dane o tempie rozwoju rynku IT ogółem
 • wyniki firm IT w kilkunastu segmentach
 • obszary eksportowe IT
 • wyniki rynku telekomunikacji
 • prognozy rynku IT ogółem i segmentowe do 2016 r.

Objętość: 15 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
EFTP 2013: rynek elektronicznych usług finansowych 2002-2012 Drukuj Email

Monitor IT nr 15(412), 22.07.2013

przegląd rynku elektronicznych usług finansowych EFTP (electronic financial transactions processing) oferowanych i realizowanych w Polsce, w tym:

 • wartość rynku EFTP w latach 2002-2012,
 • prognozy tegoż do roku 2016,
 • charakterystyki 25 największych operatorów EFTP,
 • udziały w rynku wg stanu na koniec 2012 r.,
 • liderzy rynku,
 • długodystansowcy EFTP.

Objętość: 10 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
4Q 2012: rynek ICT po czwartym kwartale 2012 Drukuj Email

Monitor IT nr 7-8/2013(404-405), 15.04.2013

edycja raportu analizującego bieżące przemiany rynku ICT w Polsce, oparta na wynikach ponad 200 firm informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ich pionów biznesowych; dane dotyczą całego roku 2012 narastająco, jak i czwartego kwartału 2012. Raport przedstawia:

 • charakterystyki przemian na rynku IT ogółem
 • wyniki firm i jednostek biznesowych w poszczególnych segmentach rynku
  • segmentach branżowych IT
   • dużych przedsiębiorstw
   • MŚP
   • bankowości i finansów
   • sektora publicznego
   • handlu
   • telekomunikacji
  • technologicznych
   • sprzętu i dystrybucji
   • Internetu i mediów
   • gier i multimediów
   • bezpieczeństwa IT
  • usługowych
   • integracji systemowej
   • serwisu i outsourcingu
   • konsultacji
   • integracji CAD-GIS
 • analiza segmentowa wahań koniunktur 2008-2012
 • rankingi przychodów 2012
 • wyniki firm telekomunikacyjnych 2012
 • dane o sprzedaży zagranicznej badanych firm 2012
 • zaktualizowane o najnowszą wiedzę prognozy rozwoju rynku IT 2013-2016
  • w tym prognozy dla poszczególnych segmentów rynku

Objętość: 19 stron.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  
Rynek Business Intelligence 2013 Drukuj Email

Monitor IT 2-4/2013(399-401), 18.02.2013

Aktualizacja i rozszerzenie edycji raportu z roku 2010. Raport zawiera prezentację polskiego rynku BI z prognozami do 2016 roku, w tym następujące jego aspekty:

 • wartość krajowego rynku BI 2006-2016 z prognozami
 • innowacje informatyczne występujące w narzędziach BI
 • klasyfikacja oferty (branże, zastosowania)
 • dynamika rynku 2006-2016 (z prognozami)
 • udziały liderów w polskim rynku BI ogółem, 2011
 • przegląd 8 najważniejszych rynków sektorowych BI w Polsce, 2011
 • katalog oprogramowania (200+ tytułów)

Objętość: 44 strony.

Cena netto: 9600 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
raport o dostawcach informatyki bankowej 2012-2016 Drukuj Email

Monitor IT nr 26(423), 23.12.2013

doroczny przegląd firm IT będących dostawcami dla sektora bankowego; zawiera m.in:

 • analizę rynku informatyki bankowej od strony firm IT działających w 2012 r.
 • ranking 150 dostawców IT do sektora (spośród blisko 350)
 • ranking 50 specjalistów rynku
 • ranking liderów specjalizacji
  • BPO
  • integracji aplikacyjnej
  • konsultacji
  • rozliczeń płatniczych
 • wykaz priorytetów inwestycyjnych banków na lata 2014-2016
 • prognozy sprzedaży IT do sektora bankowego do 2016 roku

Objętość: 16 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
IwSP 2013: 200 kontraktów sektora publicznego 2012 Drukuj Email

Monitor IT nr 5-6(402-403), 18.03.2013

Przegląd 200 największych kontraktów sektora publicznego zawartych w 2012 r. W raporcie zamieszczono:

 • opis struktury i wartości zleceń
 • rankingi dostawców IT
 • rankingi odbiorców
 • kompletną listę 200 największych kontraktów sektora publicznego zawartych w 2012 roku
 • analizę sezonowości kontraktów (w kolejnych miesiącach roku)
 • badanie trendów wieloletnich 2006-2012
 • analizę wartości zamówień CAPEX oraz OPEX

Objętość: 20 stron.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
specjalizacje oprogramowania dla MŚP w branżach (MŚP-2), edycja 2013 Drukuj Email

Monitor IT nr 22(419),  28.10.2013

analiza rynku MŚP od strony specjalizacji branżowej; wg stanu na koniec 2012 r.:

 • rankingi wdrożeń oprogramowania aplikacyjnego według
  • specjalizacji w ważniejszych branżach
  • specjalizacji w wybranych obszarach zastosowań
 • dane o popularności branż przedsiębiorstw w gospodarce
 • analiza dynamiki przemian liczebności przedsiębiorstw 2010-2012
  • w branżach
  • w działach branż

Objętość: 22 strony.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
wartości 200 kontraktów ERP 2009-2012 Drukuj Email

Monitor IT 9-10/2013(406-407), 13.05.2013

raport prezentuje listę kontraktów z lat 2009-2012, obejmujących różne fazy wdrożeń i eksploatacji systemów ERP w Polsce; głównym celem powstania tego raportu jest analiza wartości kontraktów w możliwie bogatym otoczeniu danych kontekstowych. Raport zawiera

 • imienną listę badanych 200+ kontraktów ERP z lat 2009-2012,
 • analizę najważniejszych charakterystyk technicznych kontraktów,
  • bazy danych,
  • systemy operacyjne,
  • liczba użytkowników końcowych,
  • wdrażane moduły funkcji,
 • przeglądy średniej wartości kontraktów w różnych przekrojach,
 • analizy projektów pod kątem produktów ERP,
 • analizy typów projektów,
 • przeglądy branżowe.

Objętość: 29 stron.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
1Q 2013: ICT w pierwszym kwartale 2013 Drukuj Email

Monitor IT nr 13(410), 24.06.2013

wyniki rynku ICT w Polsce na podstawie danych pierwszego kwartału 2013 r. Wraz z prognozami dla rynku IT do 2016 r. Raport prezentuje:

 • dane o tempie rozwoju rynku IT ogółem
 • wyniki firm IT w kilkunastu segmentach
 • obszary eksportowe IT
 • wyniki rynku telekomunikacji
 • prognozy rynku IT ogółem i segmentowe do 2016 r.

Objętość: 15 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
wdrożenia systemów ERP w 2012 r. Drukuj Email

Monitor IT nr 11(408), 27.05.2013

kolejna edycja raportu na temat statystyki wdrożeń systemów, wedle stanu wiedzy do końca 2012 roku. Raport odnosi się do następujących tematów:

 • liczba wdrożeń 2012
 • liczba użytkowników końcowych 2012
 • nowe wdrożenia
 • modernizacje
 • udziały w rynku
 • analiza churn
  • nowe wdrożenia,
  • ubytki,
  • bilans,
 • wszystko w podziale na segmenty dużych i średnich ERP

Objętość: 31 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  
rynek systemów ERP w 2012 r. Drukuj Email

Monitor IT nr 12(409), 10.06.2013

kolejna edycja raportu na temat wartości rynku ERP w Polsce, tym razem według stanu wiedzy na koniec 2012 roku. Raport dostarcza informacji na następujące tematy:

 • wartość rynku licencji ERP 2012,
 • udziały w rynku,
 • przemiany jakościowe rynku ERP,
 • segment dużych i średnich ERP,
 • wartości rynku ogółem,
 • analiza zmian wśród ważniejszych dostawców,
 • prognozy rynkowe do 2016 r.

Objętość: 13 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
3Q 2012: prognozy rynku ICT po trzecim kwartale 2012 Drukuj Email

Monitor IT nr 1(398), 7.01.2013

prognozy dla rynku ICT w Polsce przez pryzmat danych trzeciego kwartału 2012 r. Raport prezentuje:

 • dane o tempie rozwoju rynku IT ogółem
 • wyniki firm IT w kilkunastu segmentach
  • duże firmy
  • piony technologiczne
  • piony branżowe
 • sprzedaż zagraniczna polskich firm IT
 • wyniki rynku telekomunikacji
 • prognozy rynku IT ogółem i segmentowe do 2015 r.

Objętość: 10 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści (już wkrótce, chcesz dziś - napisz do DiS)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.