Raporty 2011
3Q 2011: ICT po trzech kwartałach 2011 Drukuj Email

Monitor IT nr 25(370), 12.12.2011

wyniki rynku ICT w Polsce oceniane po upływie pierwszych trzech kwartałów 2011 r. Wraz z prognozami dla rynku IT do 2014. r. Raport prezentuje:

 • dane o tempie rozwoju rynku IT ogółem
 • ocenę dynamiki sprzedaży zanotowanej przez firmy IT w kilkunastu segmentach
 • obszary eksportowe IT
 • wyniki rynku telekomunikacji
 • prognozy rynku IT ogółem do 2014 r., a prognozy segmentowe do 2013 r.

Objętość: 17 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
raport o dostawcach informatyki bankowej 2010-2014 Drukuj Email

Monitor IT nr 26(371), 26.12.2011

doroczny przegląd firm IT będących dostawcami dla sektora bankowego; zawiera m.in:

 • analizę rynku informatyki bankowej od strony firm IT działających w 2010 r.
 • ranking 150 dostawców IT do sektora (spośród ponad 300)
 • wykaz priorytetów inwestycyjnych banków na lata 2012-2014
 • prognozy sprzedaży IT do sektora bankowego do 2014 roku

Objętość: 11 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
DiS Global ICT 2011 Drukuj Email

Monitor IT nr 19-20(364-365), 3.10.2011

The first DiS report which analyzes the worldwide market of ICT (Information Technology and Communications), seen from the revenue perspective of renowned 260+ companies of this industry. The survey encompasses the revenues of surveyed companies at the period 2006-2010. The analysis has been carried out on the following 19 areas:

 • banking
 • Business Intelligence
 • CAD/CAM-GIS
 • computers
 • conglomerate
 • consulting
 • entertainment
 • ERP and related
 • financial services
 • hardware (beyond computers and printers)
 • media and Internet
 • outsourcing
 • printers
 • security
 • semiconductors
 • SMB software
 • software
 • system integration
 • telecommunication

Selection of the companies was conducted in a global approach. However, many times the analysis was concentrated on the major global ICT companies, which actively run their business in Europe, especially in the region of Central and Eastern Europe (CEE). Therefore at the survey there are quite a lot of companies of German, French, Swedish and Russian origin.

Report language (Język raportu): English (Polish on demand).

Volume (Objętość): 20 pages (20 stron).

Net price (Cena netto): 6400 zł (ca USD 2000)

demo version - (demo raportu)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
2Q 2011: ICT po pierwszym półroczu 2011 Drukuj Email

Monitor IT nr 21(366), 17.10.2011

wyniki rynku ICT w Polsce przez pryzmat pierwszego półrocza 2011 r. Wraz z prognozami dla rynku IT do 2014. r. Raport prezentuje:

 • dane o tempie rozwoju rynku IT ogółem
 • konsolidacje dystrybutorów
 • wyniki firm IT w kilkunastu segmentach
 • obszary eksportowe IT
 • wyniki rynku telekomunikacji
 • prognozy rynku IT ogółem do 2014 r., a prognozy segmentowe do 2013 r.

Objętość: 20 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
IwSP 2011: 600 dostawców sektora publicznego 2010 Drukuj Email

Monitor IT 362-363 (17-18/2011), 5.09.2011

Po kilku latach przerwy, po raz pierwszy w analizach DiS tak obszerny, przegląd 600 największych dostawców informatyki do sektora publicznego. Lista zweryfikowana względem bazy ponad 900 największych kontraktów sektora publicznego zawartych w latach 2008-2010. W raporcie zamieszczono:

 • analizę wartości rynku IT w sektorze publicznym 2006-2010
 • ranking 600 dostawców według przychodów 2010
 • katalog producentów oprogramowania (260+ producentów, ok. 500 funkcji, ok 400 obszarów zastosowań)
 • prognozy badanego rynku 2011-2014

Objętość: ponad 30 stron.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
SZI 2011: stowarzyszenia zawodowe informatyków Drukuj Email

Monitor IT 367 (22/2011), 31.10.2011

Pierwsza edycja raportu DiS, poświęcona stowarzyszeniom zrzeszającym profesjonalistów informatyki, zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. W raporcie zamieszczono:

 • opis genezy najważniejszych stowarzyszeń
 • historię rozwoju
 • stan aktualny potencjału 50 stowarzyszeń (liczba członków)
 • listę badanych 70+ stowarzyszeń
 • komentarz o działalności badanych stowarzyszeń

Objętość: 12 stron.

Cena netto: 3200 zł

wkrótce oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
synteza rynku ERP - 5 segmentów (2011) Drukuj Email

Monitor IT nr 16(361), 8.08.2011

raport analizuje zmiany syntetycznych cech rynku ERP związane z podziałem na 5 segmentów; opracowanie zawiera

 • definicję 5 segmentów rynku ERP
 • pozycjonowanie poszczególnych dostawców w latach 2008-2010
 • opis zmian
 • ocenę nowych graczy
 • analizę potencjału wdrożeniowego dostawców
 • wnioski z przeprowadzonej segmentacji

Objętość: 14 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
400ERP 2011: katalog 400+ referencji wdrożeń ERP 2010 Drukuj Email

31.08.2011

lista przedsiębiorstw które w roku 2010 prowadziły projekty ERP, zarówno nowe wdrożenia, jak i rozszerzenia, upgrade'y czy rollouty; baza stanowi dopełnienie analiz prowadzonych przez DiS i opublikowanych w 2011 r.; może też stanowić podstawę do własnych analiz; opisano przedsiębiorstwo wdrażające, branżę, produkt ERP, firmę IT wdrażającą, zakres wdrożenia, typ wdrożenia (nowe, rollout, upgrade, rozszerzenie), platformy systemowe i bazodanowe, liczbę użytkowników końcowych, zatrudnienie przedsiębiorstw;

Wersja elektroniczna.

Cena netto 8900 zł

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 
TSL2011: informatyka w transporcie-spedycji-logistyce Drukuj Email

Monitor IT nr 13-15(358-360), 25.07.2011

pierwsza monografia DiS, poświęcona wyłącznie zagadnieniom informatyzacji sektora TSL. Raport omawia i prezentuje następujące tematy:

 • stan sektora TSL w Polsce (dane ogólne, plany, perspektywy)
 • dane przedsiębiorstw sektora (potencjał, przychody, zatrudnienie, rozwój 2006-2010)
 • informatyzacja Poczty Polskiej
 • informatyzacja przedsiębiorstw grupy PKP
 • informatyzacja zagadnień spedycyjnych
 • przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej
 • transport morski
 • transport lotniczy
 • transport śródlądowy
 • węzły komunikacyjne i wielomodalność
 • dane o infrastrukturze IT i wydatkach na IT 50 największych przedsiębiorstw branży TSL
 • katalog ponad 200 tytułów oprogramowania dla branży TSL
 • analiza najczęściej informatyzowanych procesów biznesowych
 • wydatki w poszczególnych specjalizacjach sektora TSL
 • ocena wartości i dynamiki rynku IT w sektorze TSL w latach 2006-2010
 • prognozy tegoż do 2014 r.

Objętość: 62 strony.

Cena netto: 9600 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
1Q 2011: ICT w pierwszym kwartale 2011 Drukuj Email

Monitor IT nr 12(357), 13.06.2011

wyniki rynku ICT w Polsce przez pryzmat pierwszego kwartału 2011 r. Wraz z prognozami dla rynku IT do 2014. r. Raport prezentuje:

 • dane o tempie rozwoju rynku IT ogółem
 • konsolidacje dystrybutorów
 • wyniki firm IT w kilkunastu segmentach
 • obszary eksportowe IT
 • wyniki rynku telekomunikacji
 • prognozy rynku IT ogółem do 2014 r., a prognozy segmentowe do 2013 r.

Objętość: 22 strony.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Rynek systemów ERP w 2010 r. Drukuj Email

Monitor IT nr 11(356), 30.05.2011

aktualizacja edycji raportu na temat wartości rynku ERP, według stanu na koniec 2010 roku. Raport dostarcza informacji na następujące tematy:

 • wartość rynku licencji ERP 2010
 • udziały w rynku
 • przemiany jakościowe rynku ERP
 • segment dużych i średnich ERP
 • wartości rynku ogółem
 • kondycja międzynarodowa globalnych dostawców polskiego rynku ERP
 • prognozy do 2014 r.

Objętość: 18 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Wdrożenia systemów ERP w 2010 r. Drukuj Email

Monitor IT nr 10(355), 16.05.2011

aktualizacja edycji raportu na temat statystyki wdrożeń systemów, do końca 2010 roku. Raport odnosi się do następujących tematów:

 • liczba wdrożeń 2010
 • liczba użytkowników końcowych 2010
 • nowe wdrożenia
 • modernizacje
 • udziały w rynku
 • wszystko w podziale na segmenty dużych i średnich ERP

Objętość: 27 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  
Sieci partnerskie dostawców ERP (2011) Drukuj Email

Monitor IT nr 9(354), 02.05.2011

kolejna edycja raportu poświęconego przeglądowi sieci partnerskich wdrażających i utrzymujących ponad 70 produktów klasy ERP w Polsce; raport ocenia regionalizację sieci partnerskich, wzrosty i spadki potencjału sieci partnerskich. Raport przedstawia dane według stanu na koniec roku 2010. W treści

 • jak działają sieci partnerskie
 • zatrudnienie partnerów
 • regionalizacja
 • rotacja firm po produktach i regionach
 • listy firm wdrażających systemy ERP
 • indeksy produktów ERP i ich oferentów
 • indeksy partnerów wg miast

Objętość: 25 stron.

 

Cena netto: 5200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 
polski eksport informatyki 2010 Drukuj Email

Monitor IT nr 8(353), 18.04.2011

pierwsza edycja raportu analizującego eksport informatyki rozumiany jako sprzedaż zagraniczna polskich firm branży informatyki, dane oparto na wynikach 100 krajowych firm informatycznych; w raporcie:

 • udziały polskich firm w rynku sprzedaży zagranicznej 2010
 • specjalizacje eksportowe
 • lista 100 największych polskich eksporterów IT
 • kierunki geograficzne eksportu
 • prognozy sprzedaży zagranicznej do roku 2013

Objętość: 24 strony.

Cena netto: 3200 zł (promocja z upustem 50%, czerwiec 2017)

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 


 
4Q 2010: rynek ICT po czwartym kwartale 2010 Drukuj Email

Monitor IT nr 7(352), 04.04.2011

kolejna edycja raportu analizującego bieżące przemiany rynku ICT w Polsce, oparta na wynikach blisko 200 firm i ich pionów biznesowych; po czterech kwartałach narastająco, jak i tych za czwarty kwartał 2010. Raport przedstawia:

 • charakterystyka przemian na rynku IT ogółem
 • wyniki firm i jednostek biznesowych w poszczególnych segmentach rynku, zarówno branżowych, jak i technologicznych
 • analiza wahań koniunktur
 • rankingi przychodów
 • wyniki firm telekomunikacyjnych
 • dane o działalności eksportowej badanych firm
 • zaktualizowane o najnowszą wiedzę prognozy rozwoju rynku IT do roku 2013, w tym prognozy dla poszczególnych segmentów rynku
 • wyniki jednostkowe i skonsolidowane firm

Objętość: 21 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  
IwSP 2011: 500 kontraktów sektora publicznego 2010 Drukuj Email

Monitor IT nr 4-6(349-351), 21.03.2011

Po raz pierwszy w analizach DiS tak obszerny, przegląd 500 największych co do wartości, kontraktów IT sektora publicznego zawartych w 2010 r.; w latach poprzednich analizowano tylko 200 kontraktów. W raporcie zamieszczono:

 • opis struktury i wartości zleceń
 • rankingi najważniejszych dostawców
 • listy najważniejszych odbiorców
 • obszerną listę 500 największych kontraktów sektora publicznego zawartych w 2010 roku
 • rankingi dostawców
 • analizę sezonowości kontraktów (w kolejnych miesiącach roku)
 • podział wartości zamówień na CAPEX oraz OPEX w największych instytucjach i resortach
 • analizę kontraktów w ujęciu regionalnym

Objętość: 46 stron.

Cena netto: 9600 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
KSP 2011: 400 kontraktów sektora przedsiębiorstw 2009-2010 Drukuj Email

Monitor IT nr 2-3(347-348), 07.02.2011

Pierwsza, pionierska edycja raportu przeglądowego nt wartości i struktury największych kontraktów IT sektora przedsiębiorstw za lata 2009-2010. Ponieważ wiele kontraktów dotyczy okresów przyszłych, raport antycypuje też strukturę i perspektywy rynku IT w latach najbliższych; raport prezentuje następujące materiały:

 • lista 200 największych kontraktów sektora przedsiębiorstw 2010
 • lista 200 największych kontraktów sektora przedsiębiorstw 2009
 • analiza przemian lat 2009-2010
 • lista najważniejszych zleceniodawców
 • rankingi dostawców
 • analiza struktury zamówień
 • podział wartości zamówień na CAPEX oraz OPEX

Objętość: 39 stron.

Cena netto: 6 400 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  
MultiEdu 2010: oprogramowanie multimedialne i edukacyjne Drukuj Email

Monitor IT nr 1(346), 10.01.2011

Raport stanowi przegląd rynku oprogramowania multimedialnego i edukacyjnego: gier, programów wspomagających przyswajanie wiedzy, e-learningu i innych (głównie o rodowodzie krajowym). Główne tematy raportu:

 • wartość rynku
 • liderzy
 • prognozy do 2013 r.
 • rankingi przychodów
 • katalog 300+ produktów oprogramowania

Objętość: 44 strony.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  
Oprogramowanie dla MŚP (2011) Drukuj Email

Monitor IT nr 23-24(368-369), 28.11.2011

analiza rynku na podstawie danych ok. 250 producentów oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); wg stanu na koniec 2010 r.:

 • definicje MŚP
 • kształt i zmienność rynku docelowego
 • instalacje-wdrożenia-licencje
 • rankingi wartości sprzedaży
 • rankingi instalacji
 • rankingi liczby licencji
 • potencjał sieci partnerskich dystrybuujących aplikacje dla MŚP
 • wszystko w podziale na rynek małych oraz średnich przedsiębiorstw
 • SaaS dla MŚP
 • systemy operacyjne serwerów
 • Open Source
 • prognozy wartości rynku do 2014 r.

Objętość: 43 strony.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści już wkrótce (chcesz już dziś? napisz do nas)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.