Raporty 2010
650ERP 2010: katalog 650 referencji wdrożeń ERP 2009 Drukuj Email

2010-09-15

lista przedsiębiorstw które w roku 2009 prowadziły projekty ERP, zarówno nowe wdrożenia, jak i rozszerzenia, upgrade'y czy rollouty; baza stanowi dopełnienie analiz prowadzonych przez DiS i opublikowanych w 2010 r.; może też stanowić podstawę do własnych analiz; opisano przedsiębiorstwo wdrażające, branżę, produkt ERP, firmę IT wdrażającą, zakres wdrożenia, typ wdrożenia (nowe, rollout, upgrade, rozszerzenie), platformy systemowe i bazodanowe, liczbę użytkowników końcowych, zatrudnienie przedsiębiorstw;

Wersja elektroniczna.

Cena netto 8900 zł

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 
3Q 2010: rynek ICT po 3 kwartale 2010 Drukuj Email

Monitor IT nr 26(345), 20.12.2010

kolejna edycja raportu analizującego bieżące przemiany rynku ICT w Polsce, oparta na wynikach ok. 150 firm i ich pionów biznesowych; wynikach po trzech kwartałach narastająco, jak i tych za trzeci kwartał 2010. Raport przedstawia:

 • charakterystykę przemian na rynku ogółem
 • wyniki firm i jednostek biznesowych w poszczególnych segmentach rynku, zarówno branżowych, jak i technologicznych
 • analiza wahań koniunktur
 • rankingi przychodów
 • wyniki firm telekomunikacyjnych
 • zaktualizowane o najnowszą wiedzę prognozy rozwoju rynku IT do roku 2013, w tym prognozy dla poszczególnych segmentów rynku na rok 2011

Objętość: 21 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Internet 2010, polski rynek Internetu i telekomunikacji Drukuj Email

Monitor IT nr 24-25(343-344), 6.12.2010

techniki telekomunikacyjne i internetowe są ze sobą nierozdzielnie związane; dlatego doroczny raport o rynku Internetu został w edycji 2010 rozszerzony o analizę rynku telekomunikacji; takie podejście obrazuje daleko lepiej związki obu technik, które są coraz bardziej wzajemnie od siebie uzależnione; raport zawiera:

 • opisy i definicje polskiego rynku Internetu
 • rankingi usługodawców Internetu w 8 segmentach rynkowych
 • opisy i oceny dynamiki rynków telefonii 1990-2009
 • dane 20 największych operatorów telefonii, historyczne do 2009 r
 • oceny wartości rynku Internetu i jego struktury
 • prognozy rynku Internetu do 2013 roku

Objętość: 19 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 
Oprogramowanie dla MŚP (2010) Drukuj Email

Monitor IT nr 22-23(341-342), 15.11.2010

analiza rynku na podstawie danych ok. 250 producentów oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); wg stanu na koniec 2009 r.:

 • definicje MŚP
 • przemiany rynku aplikacji
 • instalacje-wdrożenia-licencje
 • lista 250 producentów i ich produktów - stan na 2010 r.
 • systemy operacyjne, narzędzia programowania, bazy danych
 • prognozy do 2013 r.

Objętość: 41 stron.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 
Rynek ICT po pierwszym półroczu 2010 Drukuj Email

Monitor IT nr 21(340), 18.10.2010

edycja raportu analizującego bieżące przemiany rynku IT w Polsce oparta na wynikach ok. 150 firm i ich pionów biznesowych; wynikach zarówno półrocznych, jak i tych za drugi kwartał 2010. Raport przedstawia:

 • charakterystyka przemian na rynku ogółem,
 • wyniki firm i jednostek biznesowych w poszczególnych segmentach rynku, zarówno branżowych, jak i technologicznych
 • wyniki firm telekomunikacyjnych
 • zaktualizowane o najnowszą wiedzę prognozy rozwoju rynku IT do roku 2013

Objętość: 20 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

 
Informatyka banków w 2009 r. Drukuj Email

Monitor IT nr 19-20(338-339), 04.10.2010

raport zawiera analizę rynku informatyki bankowej za rok 2009 od strony zachowań prawie 40 największych banków komercyjnych; prezentuje oceny jakościowe i ilościowe wydatków banków na IT; zawiera m.in:

 • opisy inwestycji 37 banków komercyjnych (dodatkowo NBP)
 • analiza struktury nakładów na informatykę
 • rankingi banków wg nakładów na IT
 • prognozy wydatków badanych banków do 2013 r.
 • przegląd banków pod kątem zatrudnienia informatyków

Objętość: 41 stron.

Cena netto: 6400 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
ISB dostawcy (2010) Drukuj Email

Monitor IT nr 18(337), 06.09.2010

doroczny przegląd firm IT będących dostawcami dla sektora bankowego; zawiera m.in:

 • analizę rynku informatyki bankowej od strony firm IT działających w 2009 r.
 • ranking 150 dostawców IT do sektora (spośród prawie 300)
 • wykaz priorytetów inwestycyjnych banków na lata 2010-2013
 • prognozy sprzedaży firm IT do sektora bankowego do 2013 roku

Objętość: 15 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Migracje systemów ERP (2005-2009) Drukuj Email

Monitor IT nr 16-17(335-336), 23.08.2010

Analiza stanowi kontynuację analiz poprzednich pięcioleci przemian rynku ERP. Można ją też traktować jako kontynuację linii raportów DiS poświęconych rynkowi systemów ERP w Polsce. Raport przedstawia szczegółową ocenę 100 przypadków wymiany informatycznych aplikacji zarządzania, realizowanych zarówno po kilku, jak i po kilkunastu latach eksploatacji. Raport prezentuje motywacje poszczególnych przedsiębiorstw, ocenę kierunków przemian, wreszcie statystyki czynników przemian i motywacji z nimi związanych.

Raport zawiera

 • związek migracji systemów ERP w latach 2005-2009 z typem własności przedsiębiorstw
 • związki z lokalizacją przedsiębiorstw oraz wielkością
 • klasyfikację przyczyn wymiany
 • opis migracji platform sprzętowych, systemowych i bazodanowych
 • agregacje statystyk motywacji pozytywnych i negatywnych w odniesieniu do producentów
 • tabela 100 badanych przypadków migracji ERP

Objętość: 27 stron.

Cena netto: 6700 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Rynek systemów mobilnych SFA/FFA (2010) Drukuj Email

Monitor IT nr 15(334), 26.07.2010

raport prezentuje syntezę wiedzy na temat oprogramowania mobilnego SFA/FFA wspierającego pracowników terenowych (handlowców, służb remontowych i serwisowych) na podstawie danych o działalności ponad 50 dostawców produktów tego typu ; raport zawiera

 • rozwój rynku SFA/FFA 2005-2009
 • udziały w rynku wg liczby użytkowników końcowych
 • udziały w rynku wg przychodów z licencji i usług, 2009
 • popularność serwerów baz danych w segmencie SFA/FFA
 • popularność narzędzi programowania w segmencie
 • rankingi popularności produktów

Objętość: 17 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
SFA-baza 2010 - baza danych o 50 producentach SFA/FFA 2009 Drukuj Email

26.07.2010

arkusz w formacie XLS zawierający szczegółowe dane 50 producentów systemów SFA/FFA działających w Polsce w 2009 r.; arkusz zawiera następujące dane

 • nazwy producentów
 • tytuły oferowanych produktów
 • tytułu produktów back-office z którymi SFA współpracuje
 • segmentacja branżowa odbiorców
 • liczba referencji
 • narzędzia programowania, systemy klienckie
 • przychody 2008-2009 (ogółem i z SFA/FFA)
 • liczba użytkowników końcowych
 • liczba przedsiębiorstw użytkowników
 • wybrani użytkownicy

Komentarz do arkusza zawarty jest w MIT 15/2010(334).

Objętość arkusza: 50 kolumn, 54 wiersze.

Sugerowane uzupełnienie: raport MIT 15/2010(334).

Data wydania: 26.07.2010.

Wersja elektroniczna. Cena netto: 5200 zł

zadaj pytanie lub zamów

 


 
Synteza rynku ERP - 5 segmentów (2010) Drukuj Email

Monitor IT nr 14(333), 12.07.2010

raport rewiduje o najnowsze zmiany syntetyczne cechy rynku ERP związane z podziałem na 5 segmentów; opracowanie zawiera

 • definicję 5 segmentów rynku ERP
 • pozycjonowanie poszczególnych dostawców w latach 2008-2009
 • opis zmian
 • ocenę nowych graczy
 • analizę potencjału wdrożeniowego dostawców
 • wnioski z przeprowadzonej segmentacji

Objętość: 13 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
ICT w pierwszym kwartale 2010 Drukuj Email

Monitor IT nr 13(332), 28.06.2010

wyniki rynku ICT w Polsce przez pryzmat pierwszego kwartału 2010 r. Wraz z prognozami dla rynku IT do 2012. r. Raport prezentuje:

 • dane o tempie rozwoju rynku IT ogółem
 • konsolidacje dystrybutorów
 • wyniki w kilkunastu segmentach
 • obszary eksportowe IT
 • wyniki rynku telekomunikacji
 • prognozy rynku IT do 2012 r.

Objętość: 13 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Informatyka w energetyce 2005-12 Drukuj Email

Monitor IT nr 12(331), 14.06.2010

zaprezentowana po dwóch latach przerwy edycja raportu na temat informatyzacji polskiej energetyki. Raport odnosi się głównie do organizacji energetycznych grup kapitałowych i wynikających stąd wniosków dla inwestycji informatycznych. W treści m.in.:

 • konsolidacja producentów energii
 • konsolidacja dystrybutorów
 • IT w skonsolidowanej energetyce
 • prognozy dla energetyki
 • analiza SWOT dla informatyki w energetyce
 • przegląd planów inwestycyjnych w branży energetycznej

Objętość: 17 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Polskie firmy IT w CEE (2010) Drukuj Email

Monitor IT nr 11(330), 31.05.2010

kolejna edycja raportu na temat kontaktów polskich firm IT w regionie CEE, wg stanu na koniec 2009 roku. Raport prezentuje:

 • dane krajów 2009
 • opis stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w CEE
 • dane informatyzacji gospodarstw domowych
 • dane informatyzacji przedsiębiorstw
 • kursy walut lokalnych i ich tendencje
 • tendencje rynkowe

Objętość: 20 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Rynek systemów ERP w 2009 r. Drukuj Email

Monitor IT nr 10(329), 17.05.2010

aktualizacja edycji raportu na temat wartości rynku ERP, według stanu na koniec 2009 roku. Raport dostarcza informacji na następujące tematy:

 • wartość rynku licencji ERP 2009
 • udziały w rynku
 • przemiany jakościowe rynku ERP
 • segment dużych i średnich ERP
 • wartości rynku ogółem
 • prognozy do 2013 r.

Objętość: 17 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Wdrożenia systemów ERP w 2009 r. Drukuj Email

Monitor IT nr 9(328), 04.05.2010

aktualizacja edycji raportu na temat statystyki wdrożeń systemów, do końca 2009 roku. Raport odnosi się do następujących tematów:

 • liczba wdrożeń 2009
 • liczba użytkowników końcowych 2009
 • nowe wdrożenia
 • modernizacje
 • udziały w rynku
 • wszystko w podziale na segmenty dużych i średnich ERP

Objętość: 23 strony.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  
Sieci partnerskie dostawców ERP (2010) Drukuj Email

Monitor IT nr 8(327), 19.04.2010

kolejna edycja raportu poświęconego przeglądowi sieci partnerskich wdrażających i utrzymujących ponad 50 produktów klasy ERP w Polsce; ocenia regionalizację sieci partnerskich. Raport przedstawia dane za rok 2009:

 • jak działają sieci partnerskie
 • zatrudnienie partnerów
 • regionalizacja
 • rotacja firm po produktach i regionach
 • lista 600 firm wdrażających systemy ERP

Objętość: 20 stron.

 

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 
Wyniki polskiego rynku IT po czterech kwartałach 2009 r. Drukuj Email

Monitor IT nr 7(326), 06.04.2010

kolejna edycja raportu analizującego bieżące przemiany rynku IT w Polsce, tym razem przygotowana na podstawie wyników 150 badanych firm i ich pionów biznesowych; wyników zarówno całorocznych, jak i w szczególności za czwarty kwartał 2009. Raport przedstawia:

 • opis przemian na rynku ogółem
 • wyniki w poszczególnych obszarach rynku
 • rankingi przychodów
 • wyniki firm telekomunikacyjnych
 • działalność eksportowa firm
 • dane 150 badanych firm i ich pionów biznesowych

Objętość: 18 stron.

Cena netto: 4000 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
100 centrów R&D w 2008 r. Drukuj Email

Monitor IT nr 6(325), 22.03.2010

Trzecia edycja raportu poświęconego podmiotom prowadzącym w Polsce prace badawczo-rozwojowe w zakresie informatyki; dane głównie dotyczą działalności firm w roku 2008, a więc w początkowym okresie importowania międzynarodowego kryzysu gospodarczego. W raporcie znajduje się m.in.:

 • analiza obszaru R&D w informatyce
 • lista 100 najważniejszych podmiotów działających w Polsce w tym obszarze (kluczem zatrudnienie)
 • porównania inwestorów (kraj-zagranica)
 • przegląd popularności tematów badań
 • rankingi po zatrudnieniu
 • rankingi po nakładach na R&D
 • rankingi lokalizacji

Objętość: 17 stron.

Cena netto: 4000 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
200 największych kontraktów IT sektora publicznego w 2009 r. Drukuj Email

Monitor IT nr 4-5(323-324), 08.03.2010

obszar 200 największych kontraktów sektora publicznego poddaje się coraz bardziej miarodajnym badaniom; raport odnosi się się do roku 2009 prezentuje 200 największych kontraktów o sumarycznej wartości ok. 1,7 mld zł; ponadto w raporcie można znaleźć:

 • opis struktury 200 dużych zleceń w 2009 r.
 • charakterystykę projektów
 • przegląd najważniejszych dostawców
 • rankingi najważniejszych odbiorców
 • analizę finansowania
 • wartości poszczególnych zleceń
 • ocenę jakościową przemian
 • listę 200 największych kontraktów sektora publicznego zawartych w 2009 roku

Objętość: 26 stron.

Cena netto: 5500 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Rynek systemów CMMS/EAM 2010 Drukuj Email

Monitor IT 3/2010(322), 8.02.2010

rynek systemów gospodarki remontowej (CMMS) i zarządzania majątkiem trwałym (EAM) rozwija się ostatnimi czasy coraz silnej; wynika to nie tylko ze wzrostu poczucia własności w gospodarce, ale także z licznych norm oraz zwyczajów produkcyjnych (ISO, GMP, HAACP), które zaczęły obowiązywać niekiedy jako obowiązek prawny; do tego dochodzi spadek cen tego typu oprogramowania - nie spotykany w ciągu wieloletniej kariery tych wyspecjalizowanych systemów; raport obejmuje takie zagadnienia jak:

 • udziały w rynku CMMS/EAM wg liczby użytkowników końcowych
 • historia wprowadzania systemów na rynek
 • katalog 50 najpopularniejszych systemów
 • ranking wg liczby wdrożeń
 • ranking wg liczby użytkowników końcowych
 • statystyki zastosowań branżowych
 • rozkład liczby użytkowników końcowych

Objętość: 19 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Rynek Business Intelligence 2010 Drukuj Email

Monitor IT 2/2010(321), 25.01.2010

Rozszerzona aktualizacja raportu sprzed roku. Raport zawiera prezentację rynku BI z prognozami do 2012 roku, w tym naświetla następujące jego aspekty:

 • wartość rynku BI 2005-2012 z prognozami
 • nowe algorytmy w aplikacjach BI
 • klasyfikacja oferty
 • dynamika rynku 2005-2012 (z prognozami)
 • udziały liderów w rynku, 2008
 • lista 50 największych kontraktów 2008-2009
 • katalog oprogramowania (ponad 100 tytułów)

Objętość: 27 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Rynek konsultacji IT (2010) Drukuj Email

Monitor IT 1/2010(320), 11.01.2010

Nomenklatura usług konsultacyjnych w IT (25 specjalizacji, 3 kategorie),

 • grupy usług konsultacyjnych
 • struktura usług
 • analiza SWOT dla rynku konsultacji IT
 • wartość rynku konsultacji i jego dynamika 2005-2012 (z prognozami)
 • popularność usług
 • szachownica powiązań specjalizacji usług konsultacyjnych,
 • interdyscyplinarność specjalizacji
 • udziały rynkowe firm, stan na 2008 r.
 • alfabetyczny przegląd 100 największych firm konsultacyjnych z mapą ich kompetencji

Objętość: 17 stron.

Cena netto: 3200 zł

oryginalny spis treści

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.