Start Artykuły
Artykuły i polemiki
jednolity rynek cyfrowy - plany Komisji Europejskiej Drukuj Email
wtorek, 12 maja 2015 22:07

Jednolity rynek cyfrowy w Europie: Komisja określa 16 inicjatyw

Komisja Europejska, komunikat prasowy, Bruksela, 6 maja 2015 r.

Internet i technologie cyfrowe zmieniają nasz świat ? w każdej dziedzinie i w każdym rodzaju działalności. Europa musi wkroczyć w epokę cyfrową i umożliwić wykorzystywanie możliwości świata cyfrowego zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. W jaki sposób?

 

Dzięki sile jednolitego rynku unijnego. Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj swoje szczegółowe plany dotyczące utworzenia jednolitego rynku cyfrowego <http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_pl.htm>, tym samym realizując jeden ze swoich najważniejszych celów<http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf#page=6>

Więcej…
 
na marginesie informatyzacji wyborów samorządowych Drukuj Email
piątek, 21 listopada 2014 01:24

Dezinformacyjny system wyborów samorządowych

Jeśli chodzi o wybory z 16.11.2014, to są one koncepcyjnie nie do przyjęcia także jeśli chodzi o ich wersję papierową. Zapomnijmy na moment o informatyce.

Otóż lista wyborcza to kartki spięte zszywaczem. Wyborca ma zakreślić dokładnie jeden ?kwadracik?. Jak zakreśli więcej lub nic ? głos staje się nieważny. Manipulacja takim systemem jest dowolnie łatwa:

  • wystarczy postawić krzyżyk na liście i to gdziekolwiek, by unieważnić głos ? mężowie zaufania nie są w stanie monitorować bez przerwy takich czynności;
  • jeśli ktoś nie ma długopisu to wystarczy, że rozdzieli kartki zszyte zszywaczem ? nie ma wtedy możliwości zweryfikowania czy wyborca zakreślił dokładnie jedno nazwisko ? trzeba taki głos unieważnić czyli nie wliczyć go do sumy ? mimo, że został oddany poprawnie.
Więcej…
 
popularność języków programowania 1950-2010 Drukuj Email
piątek, 22 sierpnia 2014 16:33

Autor: guest

Statystyki słów związanych z językami oprogramowania można obecnie dość łatwo uzyskać zapytaniami w internecie.  Zobaczmy jak układała się popularność niektórych języków programowania w okresie 1950-2010. Tajemniczy wydaje się jedynie język TEX, w momencie gdy go jeszcze nie było na świecie.

Więcej…
 
Global ICT market review, edition 2013, excerpts on top losers Drukuj Email
wtorek, 07 stycznia 2014 17:45

Threats and Opportunities through the Losers' Glasses

The newest DiS analysis of worldwide ICT trends encompasses 18 different IT segments and closely related to them telecommunication area. The raw data referring to the fiscal period of 2007-2012 come from various revenue reports of 363 companies and business divisions of ICT industry (including more than 300 IT business entities and 40 telecommunication operators), in majority publicly listed on various stock exchanges worldwide. The data come from the reports published until June 30, 2013, so the value of analysis seems competitively actual, compared to the other 2012 reviews.

Więcej…
 
Dlaczego system dla NFZ jest utrzymywany na podstawie zamówień z wolnej ręki Drukuj Email
wtorek, 11 września 2012 19:11

Autor: NFZ

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE): Dyrektywa 2004/18/WE 1). Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: związanych z ochroną wyłącznych praw.

W 1999 roku pomiędzy Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia PUZ a Konsorcjum firm Kamsoft-Spin-Sekom oraz ComputerLand, zostały zawarte umowy na dostawę i wdrożenie SystemuInformatycznego Wspomagania Działalności Kas Chorych (SI). Na mocy umowy nie zostały przekazane Zamawiającemu prawa autorskie ani odpowiednie kody źródłowe.

Więcej…
 
Odkręcanie kolejnej decyzji Anny Streżyńskiej Drukuj Email
poniedziałek, 10 września 2012 23:26

Autor: Wojciech Jabczyński, TP SA

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UKE z 2008 roku, nakładającą na Telekomunikację Polską karę w wysokości 8 mln zł, za niedotrzymywanie norm jakościowych w zakresie usługi powszechnej. Wcześniej sądy uchyliły m.in. kary w wysokości 338 mln zł, 100 mln zł, 30 mln zł oraz wszystkie kary finansowe wymierzone indywidualnie członkom Zarządu TPSA

Korzystne dla TP rozstrzygnięcie SOKiK dotyczy kary nałożonej na firmę przez Prezesa UKE 20 listopada 2008 r. Jako argumentację regulator podał wtedy niedotrzymanie norm jakościowych w zakresie świadczenia usługi powszechnej, w szczególności brak terminowej realizacji usługi przyłączenia do sieci.

Więcej…
 
Nie doceniany potencjał BPO Drukuj Email
poniedziałek, 27 sierpnia 2012 14:02

Autor: Andrzej Dyżewski, DiS

Popularność outsourcingu wynika przede wszystkim z głębokich oszczędności kosztów, które przynosi. Nie można liczyć na drastyczne podniesienie poziomu usług świadczonych w tej formie. Poprzez stabilizację poziomu obsługi outsourcing jednak wnosi ze sobą potencjał, którego trudno by się doszukać w innych modelach kooperacji.

Outsourcing, czy bardziej po polsku obsługa zewnętrzna, to tryb świadczenia usług, który pojawia się wtedy, gdy są one wykonywane regularnie w dłuższym horyzoncie czasowym. W typowej usłudze nie będącej outsourcingiem klient mówi do usługodawcy: zreperuj mi ten przedmiot. Po przejściu na umowę obsługi zewnętrznej zlecenie brzmiałoby: reperuj mi przedmioty tego typu. To, co odróżnia outsourcing od zwykłej usługi B2B świadczonej ad hoc, to precyzyjna umowa na temat gwarancji poziomu usług.

Więcej…
 
Dlaczego portal dla NBP jest utrzymywany na podstawie zamówień według procedury negocjacyjnej Drukuj Email
czwartek, 22 grudnia 2011 16:33

Autor: NBP

Uzasadnienie udzielenia zamówienia na przedłużenie utrzymania portali informacyjnych i edukacyjnych NBP bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): Dyrektywa 2004/18/WE 1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedurę ograniczoną


Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie kilkunastu serwisów informacyjnych i edukacyjnych Narodowego Banku Polskiego. Serwisy te są nie tylko narzędziem realizowania polityki informacyjnej NBP ale przede wszystkim instrumentem wykonywania ustawowych zadań NBP, określonych w ustawie o NBP.

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 2 z 4