Start Artykuły i polemiki Lipcowy urodzaj na kontrakty sektora publicznego (2009)
Lipcowy urodzaj na kontrakty sektora publicznego (2009) Drukuj Email
niedziela, 26 lipca 2009 00:00

DiS - 25.07.2009. Wydaje się, że w lipcu sektor publiczny nie mógł już dłużej czekać i mimo ostatecznie zwerbalizowanego większego od oczekiwań deficytu budżetowego uruchomił pewne kontrakty związane z zakupami IT.

Informacji pojawiło się na tyle dużo, że część danych nie mogła zmieścić się Monitorze IT 15/2009(308), 20.07.2009. Te mniejsze zamówienia, których było dużo, pozwalamy sobie przedstawić właśnie tutaj. Łączna wartość prezentowanych tu kontraktów sięga ok. 6 mln zł. Wiele jednak wskazuje na to, że właśnie w lipcu zadecydowano o wydatkowaniu na IT w sektorze publicznym kwot sięgających ok. 1 mld. zł, a zatem dużej części budżetu rocznego w tym obszarze. Według prognoz DiS budżet sektora publicznego w 2009 r. wśród różnorodnych budżetów branżowych IT zmniejszy się stosunkowo najwięcej.

 

 

# Krakowska KW Policji zleciła spółce Wasko prace o wartości 507,9 tys. zł netto polegające na rozbudowie systemu Małopolskiej Platformy Elektronicznej Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji (w tym: dostawa niezbędnego sprzętu i dodatkowych licencji IntraDok i HelpDesk oraz przeszkolenie pracowników). (BZP 110605, 13.07.09)

# Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo Budowlany przy Areszcie Śledczym w Gdańsku (inwestor zastępczy) zakupił w krakowskiej spółce Maxto komputery i serwery o wartości 498,9 tys. zł netto. (BZP 233826, 10.07.09)

# Stołeczna spółka Centrum Rozwiązań Menedżerskich przeprowadzi cykl szkoleń z zakresu zarządzania programami z wykorzystaniem metody Prince2 na zamówienie Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki w Warszawie. Wynagrodzenie CRM wyniesie 495,0 tys. zł netto, prace są finansowane ze środków UE (Zadanie 2.1 ZPORR). (BZP 230314, 09.07.09)

# Tonery i tusze o wartości 477,3 tys. zł netto dla Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie dostarczą spółki Automatyka Biurowa Warszawa i Solo Kolos Częstochowa. (BZP 236340, 14.07.09)

# Gmina Wrocław zakupiła nowe licencje i przedłużyła o rok asystę techniczną aplikacji baz danych Oracle w lokalnej spółce NetLine Group za 477,0 tys. zł netto. (BZP 225628, 07.07.09)

# Klinika nr 2 PAM w Szczecinie zakupiła usługi nadzoru autorskiego nad programami InfoMedica w spółce ABG za 403,2 tys. zł netto. (BZP 236036, 13.07.09)

# Spółka Sygnity wykona i wdroży modyfikacje systemu Gandalf-M w MNiSW za 403,2 tys. zł netto. (BZP 238128, 14.07.09)

# Wkłady barwiące (tusze, tonery, taśmy) dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dostarczy stołeczna spółka MCSI za 400,8 tys. zł netto. (BZP 105387, 06.07.09)

# Spółka DGA wdroży narzędzia PPM (poprzedzając to analizą modelu procesów biznesowych i organizacyjnych) w spółce celowej PL 2012 w Warszawie. Wynagrodzenie DGA wyniesie 396,0 tys. zł netto. (BZP 112439, 15.07.09)

# Sprzęt komputerowy dla PWSFTiT im. L. Schillera w Łodzi o wartości 351,8 tys. zł netto dostarczy lokalna spółka Hercules PC Components. Zamówienie jest finansowane ze środków UE (Oś Priorytetowa V Infrastruktura społeczna; Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna). (BZP 238674, 15.07.09)

# Materiały eksploatacyjne (tusze, tonery, bębny i in.) do sprzętu biurowego dla MSZ dostarczać będzie spółka Amad z Łomianek (woj. mazowieckie) za 315,5 tys. zł netto. (BZP 231072, 09.07.09)

# Sprzęt komputerowy o łącznej wartości 291,3 tys. zł netto do łódzkiego Uniwersytetu Medycznego dostarczą spółki: Admikom Łódź, CK ZETO, Niver z Konstancina-Jeziornej, Original Electronics Łódź oraz E-Tech Łódź. (BZP 108627, 09.07.09)

# Sprzęt komputerowy dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie dostarczy wrocławska spółka Ken za 274,5 tys. zł netto. (BZP 223270, 04.07.09)

# Krakowska spółka BIW Koncept będzie świadczyć usługi konserwacji i napraw sprzętu i infrastruktury oddziału ZUS w Krakowie za 267,9 tys. zł netto. (BZP 109651, 10.07.09)

# Spółka ZETO Białystok dostarczy sprzęt komputerowy i peryferia dla Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie za 264,8 tys. zł netto. (BZP 230304, 09.07.09)

# Sprzęt komputerowy o wartości 217,6 tys. zł netto w ramach unijnego projektu kompleksowej informatyzacji Instytutu Odlewnictwa w Krakowie dostarczy spółka Progress Systemy Komputerowe (BZP 241218, 16.07.09)

# Stołeczna spółka Oxacom będzie świadczyć za 188 tys. zł netto usługi serwisu pogwarancyjnego serwerów i systemów pamięci marki Sun dla UKE. (BZP 234462, 13.07.09)