Start Aktualności wydajemy książkę na temat historii nauki
wydajemy książkę na temat historii nauki Drukuj Email
poniedziałek, 22 listopada 2021 18:47

 

Długo czekaliśmy na historyków, żeby opracowali taką pozycję. Jak dotąd nie doczekaliśmy się kompletnego i dostatecznie wyczerpującego dzieła na ten temat. A jego brak w naszym społeczeństwie odczuwany jest wyraźnie. Zapraszamy zatem sponsorów, wydawców i potencjalnych partnerów do zainwestowania w książkę pod tytułem:

 

Alfabet uczonych upartych

naukowcy polscy w opresjach lat 1945-1989

 

Książka w swej zasadniczej części prezentuje ponad 300 sylwetek uczonych, którzy znaleźli się  w państwie polskim funkcjonującym w latach 1945-1989 w sytuacjach opresji uniemożliwiających ich swobodę działania. Właściwie każdy ówcześnie działający naukowiec musiał się liczyć z przemożną kontrolą myśli, przekonań, cenzurą idei, koncepcji rozwojowych, planów badawczych. Jeśli zmieścił się w ciasnym gorsecie wymagań - to jego szczęście. O wiele gorzej mieli ci, którzy wychodzili poza te ściśle zakreślone ramy. W najlepszym razie trudniej awansowali, mieli kłopoty z zatrudnieniem, stypendiami zagranicznymi. Jeśli narazili się bardziej, skutki tego bywały niekiedy znacznie, znacznie gorsze, a nawet tragiczne. Opisy tych kłopotów uczonych znajdziemy właśnie w ich biogramach, gdzie obok charakterystyk rozwoju naukowego i kariery zawodowej zamieszczane są też szczegóły opresji każdej z prezentowanych osób.

 

Spis treści

Wstęp

Przedmowa

Analiza rodzajów represji

Tło ogólne

Rys historyczny przemian

Struktura opresyjności

Scenariusze restrukturyzacyjne

Pokolenia stracone a "pryszczaci"

Statystyki

Opresyjna oś czasu

Gradacje opresji

Częstotliwość opresji

Kłopotliwe zawody

Niewygodne kierunki kształcenia

Geografia opresyjności

Biogramy, sylwetki uczonych (300+)

 

Autor książki: Andrzej Dyżewski

Książka już jest gotowa do wydania. Jej objętość wynosi w przybliżeniu 700 tys. znaków (ok 200 stron).

Planowana obecnie metoda dystrybucji: wersja drukowana oraz bezpłatny e-book. Ten e-book zacznie być dystrybuowany od chwili kiedy zostaną pokryte koszty produkcji i składu zawartości książki.

Już obecnie, przed wydaniem dzieła, autor jest zainteresowany przeprowadzeniem publicznych prezentacji treści zawartych w napisanej książce.