Start Aktualności 200 największych kontraktów IT sektora publicznego 2011
200 największych kontraktów IT sektora publicznego 2011 Drukuj Email
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 17:16

analiza 200 największych kontraktów sektora publicznego zawartych w 2011 r. wykazała niewielkie  tendencje spadkowe; tym niemniej łączna wartość tej liczby kontraktów

nadal przekracza kwotę 2 mld. zł; obfitość dużych zleceń w porównaniu z rokiem 2010 ustabilizowała się; szczegóły w MIT 13-14/2012 (384-385)